Materiaaltoeslag

Geachte heer/mevrouw,

Nadat we het jaar 2022 vol vertrouwen begonnen in afwachting van een afnemende coronapandemie, bevinden we ons nu in één van de ernstigste crises van de naoorlogse periode. Het conflict in Oekraïne veroorzaakt ongelooflijk menselijk leed en legt een enorme druk op de wereldeconomie.

De gestegen energiekosten beïnvloeden de prijzen van bijna alle grondstoffen en diensten die van belang zijn voor onze producten. Staal, houtmaterialen, verpakkingen en vracht zijn veel duurder geworden. Bijkomend worden we met tekorten van hout- en staalproducten door uitval uit de crisisregio’s geconfronteerd.

Tot nu toe hebben we geprobeerd, in de hoop op een snel einde van de oorlog in Oekraïne, het zonder prijsaanpassingen voor onze klanten te stellen. Omdat onze voorraden, die tegen redelijke condities zijn ingekocht zijn opgebruikt, verzekeren we ons ondertussen van materiaal dat tegen extreem hoge prijzen op de markt verkrijgbaar is. Ook de sterk gestegen vracht- en energiekosten belasten ons al weken zeer.

Tegen deze achtergrond vragen wij uw begrip voor het feit dat wij onze tijdelijke materiaaltoeslag per 15.04.2022 tot nader order moeten verhogen van 3,0 % naar 11,9 % van de opdrachtwaarde. Het staat zoals gebruikelijk apart vermeld op de documenten en is daardoor overzichtelijk aangegeven.

Wij betreuren het ten zeerste u met deze maatregel te moeten confronteren. We zijn ons er terdege van bewust dat deze historisch unieke situatie veel van u vraagt en danken u voor uw steun en begrip! Bij vragen staan wij graag tot uw beschikking.


(De prijzen in de webshop zijn nog steeds de normale catalogusprijzen en moeten worden berekend met 11,9% toeslag).