Materiaaltoeslag

Verlaging van de kostentoeslag per 01.09.2023

Alhoewel de situatie op de markt nog niet volledig gestabiliseerd is en wij aan de kostenkant met nieuwe uitdagingen geconfronteerd worden, willen wij graag gezamenlijk met u een stap richting normaliteit zetten. Daarvoor zullen wij de toeslag per 01-09-2023 van actueel 8,9 % naar 6,9 % reduceren. 


 

Aanpassing van de toeslag per 1 januari 2023

We zitten nog steeds in een gespannen situatie. De inkoop van materialen stelt ons nog steeds voor grote uitdagingen en de sterk stijgende vracht- en energiekosten blijven de situatie enorm verslechteren. De algemene onzekerheid op de energie- en inkoopmarkt bemoeilijkt langetermijn berekeningen. Om deze redenen zien wij ons genoodzaakt om te blijven werken met een materiaaltoeslag. Dit betekent dat er ook in de toekomst de mogelijkheid zal zijn om op korte termijn fluctuaties en gebeurtenissen in alle richtingen te reageren. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de inflatie betekenen ook permanent stijgende loonkosten.
Met ingang van de nieuwe prijslijst vanaf 1 januari 2023 geldt een toeslag van 8,9% (voorheen 11,9%).

(De prijzen in de webshop zijn nog steeds de reguliere catalogusprijzen en moeten worden berekend met een toeslag van 8,9%.)